[LĐO] Hệ thống thùng rác công nghệ kết hợp quảng cáo – Một chủ trương đúng của TP Hà Nội

Xuất phát từ mục đích góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, mô hình thùng rác công nghệ đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Việc triển khai dự án lắp đặt hệ thống thùng rác thông minh công cộng sử dụng pin năng lượng mặt trời là việc làm cần thiết, đúng đắn phù hợp với xu thế thế phân loại rác thải bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu bỏ rác tại những nơi công cộng cho người dân và du khách trong toàn Thành phố.

Xem chi tiết: https://laodong.vn/moi-truong/he-thong-thung-rac-cong-nghe-ket-hop-quang-cao-mot-chu-truong-dung-cua-tp-ha-noi-943275.ldo

Liên hệ ngay